X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

وین دایر

وین دایر

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر.
باور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو .

راه تغییر رفتار ، درک منشا توانمندی است که تویی .
آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.
کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی .
سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))
گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی.

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .
اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد .


جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد .
خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .
عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود .
آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند .
نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است .
انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است .
هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود .
یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند .
دروغ انفجاری است در خود باوری.
تلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی .
تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است .
رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد .
وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد .
همه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟ "
تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد .
تصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت !
باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است .
وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست .
از دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن .
اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای .
خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای .
خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است .
در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند .
وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی .
در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش .
به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.
همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی .
تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .
جایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.
عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .
همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .
اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .
فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .
تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .
هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .
متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .
روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .
عواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .
کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .
هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .
آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .
تو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .
حق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد .
وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .
زندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .
هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .
معجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .
" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .
هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .
زندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .
هیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .
درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند .
تو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .
هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد .
وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .
وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .
شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .
همیشه تنهایی ، اما فقط زمانی احساس تنهایی می کنی که فردی را که با او همنشینی ، دوست نداشته باشی .
آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی و موفقیت تو نیست . آنچه به آن باور داری حقیقت است .
هر مشکل ، فرصتی پنهان است .
تفاوت بزرگی ، میان دوست نداشتن رفتار دیگری ، با دوست نداشتن خود او وجود دارد .
تو هرگز نمی توانی همه را راضی کنی . در حقیقت ، اگر بتوانی رضایت خاطر پنجاه درصد از افراد را به دست آوری ، بسیار خوب عمل کرده ای .
سعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته ، از آن پند بگیری .
نمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی .
از آن رو که ذهن تو قلمروی خاص توست ، می توانی هر فکر تازه ای را چند روزی بیازمایی .
میزان کمک خداوند به شما ،بسیار بیشتر از تصور ماست