X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

ز.........ن

ز.........ن

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

زنده باد یاد زنان قربانی که برای احقاق

حقوق از دست رفته شان از جان مایه

گذاشتند.

یک دقیق سکوت برای تفکر به آنان

در ادامه متن اعلامیه حقوق زن را که به دیوار اتاقم چسبانده ام به دیوار آبگینه چسبانده ام .

- این حق من است که با احترام با من رفتار شود.

- این حق من است که احساسات و عقایدم را بیان کنم .

- این حق من است که جدی گرفته شوم و به من گوش داده شود .

- این حق من است که اولویت هایم را خود تعیین کنم .

- " نه " گفتن بدون احساس گناه حق من است .

- این حق من است که آنچه را نیاز دارم و می خواهم ؛ تقاضا کنم .

- من حق دارم متفاوت باشم با آنچه دیگران از من انتظار دارند .

- من حق دارم انتخاب هایم را خودم تعیین کنم .

- من حق دارم بخندم و خوش باشم .

- من حق دارم دوست بدارم و دوستم داشته باشند .

- این حق من است که اجرت کارم منصفانه و مطابق با آنچه انجام داده ام پرداخت شود .

- من حق دارم خوش و شاد باشم .

- من حق دارم خشمگین شوم .

- من حق دارم دوستانم را خودم تعیین کنم .

- من حق دارم دشمنانم را خودم تعیین کنم .

- ......

اینان حقوقی ساده اند که ما زنان برای به دست آوردنشان چه مرارت ها را

باید تحمل کنیم .


حواناروئی